india

shankar

Shankar Mahadevan applauds RSS for upholding Akhand Bharat ideology, extends salutations

Singer and composer Shankar Mahadevan praised the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) during the annual Vijayadashami…

Read more